• +359 2 495 0099

  • gina@ginamed.bg

  • ул. Княз Борис I 14, София, България

Центърът разполага със специализирани консултативни кабинети по кардиология, неврология, ендокринология и болести на обмяната, гастроентерология, хематология, пулмология и фтизиатрия, вътрешни болести, офталмология, оториноларингология, хирургия, съдова хирургия, ортопедия и травматология, психиатрия и дерматология.
В центъра се помещава и общопрактикуващ лекар, който набира нови пациенти. Част от специалистите в МЦ Гина извършват и онлайн консултации – можете да се свържете с тях в приложението Healee.

Специалностите, които можете да откриете в МЦ Гина са:

Офталмология
Гастроентерология
Ендокринология
Кардиология
Кожни и венерически
Хематология

Ортопедия и травматология
Неврология
Хирургия
Съдова хирургия
Урология
Пулмология
Психиатрия

УНГ
Отоневрология
Фонеатрия